آیت الله تسخیری و قصه چوپان دروغگو!..آیت الله تسخیری و قصه چوپان دروغگو!.. ·
سید قیام الدین ـ دوشنبه، تاجیکستان
اولا از سایت سنی نیوز کمال تشکر را دارم که پرده از خیانت اخلاقی دختران بی بند و بار ایرانی در اماکن مقدسه مکه و مدینه برداشتند. در حقیقت این یک معضل بسیار دردناکی است که خیلی ها را در مراسم حج و عمره می آزارد. ولی متأسفانه مسئولین برنامه های حج و عمره از آن سهل انگاری می کنند.
امیدوارم که اندیشمندان عاقل ایرانی ـ قبل از بیدار شدن سعودیها ـ جلوی این حرکت زشت را بگیرند که باعث بدنامی بزرگی برای این کشور در خارج شده است.
برخی از دوستان در سایتهای دیگر از روی نادانی شدیدا بر این نقطه حمله کرده بودند. البته اگر سخن دروغی می بود شایسته بود که حمله کنند. شایان آن عزیزان بود که در این زمینه تحقیق کنند و جلوی این حرکت زشت و نازیبا را بگیرند، نه اینکه کورکورانه داد و هوار براه بیندازند و پرده روی این حرکت نازیبا و ننگ آور کشند!
و از این کاسه های داغتر از آش می خواهم که اگر چنانچه حرفهای من هم برایشان ناگوار آمد عاقلانه مرا براه آورند، نه اینکه هوار کشند و دروغ سر هم کنند!..
آشنایی من با فعالیتهای آیت الله تسخیری قدیمی است. و بارها به کنفرانسهایی که ایشان در کشورهای مختلف تشکیل می داده اند دعوت شده ام. ولی هرگز بخودم اجازه نمی دادم که وقت گرانبهایم را در اینگونه مسائل پوچ و دروغ پردازیها صرف کنم.
ولی در مجموع از آیت الله تسخیری چیزی به دل نمی گرفتم. چون ایشان از دیدگاه من که سختیهای هجرت و دربدری را دیده بودند مجبوربودند و معذور!!
حکومت ایران به ایشان ملیت ایرانی داده و جیبش را تا گلو پر از پول کرده، حالا اگر در کفش ایمان انسان ریگی باشد قاعدتا از ولی نعمت خویش در همچنین مواردی مو به مو اطاعت خواهد کرد!ماه گذشته به کنفرانس جهانی جماعت اسلامی پاکستان دعوت شده بودم که فرصت ملاقات با آیت الله تسخیری بوجود آمد.
یک جوان ایرانی هم همراه ایشان بود که با یکی از دوستانش درد دل می کرد و می گفت: از روزی که احمدی نژاد روی کار آمده بودجه فعالیتهای ـ تقریب بین مذاهب ـ را لغو کرده و ما وضع خوبی نداریم (!) احمدی نژاد می گوید تقریب بی تقریب، وحدت بی وحدت، اینها همه اش حرف است!
با شنیدن این حرفها با خودم می گفتم: سبحان الله! منافق از دو طرف سیلی می خورد!
در این کنفرانس دریافتم که آیت الله تسخیری یا:مردی است نادان و ابله که از آنچه زیر گوشش اتفاق می افتد هم بی خبر است!ایشان هر جا دم از مراعات حقوق اهل سنت در ایران می زند. مگر ایشان در ایران نبوده اند، و هرگز فرصت این را پیدا نکرده اند تا دریابند که سنیهای ایران در چه وضع فلاکتی بسر می برند!
مدرسه های دینیشان بخصوص در مناطقی که اقلیت هستند خراب می شود، مسجدهایشان نیز پلم شده ویران می گردد تا مرکز تجمعی نداشته باشند و بتدریج در جامعه شیعه ذوب شوند.
علمایشان ترور می شوند. آنهم ای کاش ترور!
استاد گرانقدرمان حاج ضیایی رهبر اهلسنت بندر و جنوب را تکه تکه کردند، حاج دکتر احمد صیاد میرین را قیمه قیمه کردند که بزرگترین تکه اش گوشش بود!
قصه قتل علمای اهل سنت که سر پوشیده ای نیست که آیت الله تسخیری از آن بی خبر باشند. در مجلس شورای به اصطلاح اسلامی ایران بارها مطرح شده است.
و همراه قصه ی قتلهای زنجیره ای بارها در روزنامه های خود ایران به تصویر کشیده شده است.
و همچنین قصه ی مدارس دینی و مساجد، و ظلم و ستم حکومت صفوی منش ایران بر این اقلیتی که یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهد بر هیچ کسی پوشیده نیست.
آه و ناله یشان به ما رسیده است، چطور به آیت الله تسخیری نرسیده؟!
همه تاجیکستان امروز می دانند که برخی از مشهورترین علمای اهل سنت ایران چون عالم ربانی ملا احمد نارویی شخصیت دوم دار العلوم زاهدان بلوچستان امروزه در سیاهچالهای این حکومت بسر می برد.
تنها به این گناه که چند جوان تاجیکستانی در این مدرسه دینی مشغول به تحصیل اند. و حکومت صفوی منش به آنها گفته که اگر تعهد دهند که هیچ تاجیکی را به مناطق اهل سنت و مدارس سنیها راه ندهند. مولوی احمد و سایر گروگانها را آزاد می کنند!!
آیا به نظر آیت الله تسخیری اینگونه رفتار و گروگان گیریها شایان یک حکومت اسلامی است و یا راهزنان و دزدان دریایی!!پس آیت الله تسخیری یا ابله و نادان و از همه جا بی خبر تشریف دارند، و از روی نادانی با ساز جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران می رقصند.
و یا روباهی بسیار مکارند که خود را از همه جا بیخبر جلوه می دهند. و فضایی از خیالات را در ذهن خویش بتصویر می کشند و سپس در هر جا سازی می زنند که سنیها به خیر هستند.دیگر اینکه آیت الله تسخیری در هر جا ادعا می کنند که ما شیعه ها دیگر به تحریف قرآن ایمان نداریم، و دیگر صحابه و یاران رسول پاک الهی را دشنام و ناسزا نمی گوییم، و لعن و نفرین نمی کنیم و …ما که از خدایمان است شما به کتاب خداوند متعال پایبند شوید. خدای نا خواسته ما که از گمراهی شما لذت نمی بریم!
ما آرزو داریم که ایران بار دگر مهد اسلام گردد، و از این روحیه وحشیگری و آدم کشی و تعصب کورکورانه دست بردارد. در اینصورت بدون شک ایران می تواند رهبریت جهان اسلام را بدست بگیرد. آخوندهای این کشور جز با مکر و حیله به پیش نمی روند.و این باعث شده که کشور فرسنگها از دین و آیین دور شود. ملت ایران به عنوان یک ملت ستمدیده در تاریخ معاصر مطرح شود. ایران بطور کلی ویران و جنگلی شده پر از پلنگان و شیران!
پس گزینش دوم اینست که آیت الله تسخیری مکاری است که بنا به وصیت حجت الاسلام مرتضی مطهری تنها بر منبرها دروغ می گوید!
در هر صورت ایرانیهای عزیز شما را بخدا آیا قصه این آیت الله شبیه به قصه چوپان دروغگو نیست؟!

“سنی نیوز”صدای اهل سنت ایران

0 نظرات: