تلویزیون رژیم: کابینه اوباما، کابینه جنگی است

تلویزیون رژیم طی گزارشی نسبت به تركیب تیم امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریكا ابراز نگرانی كرد و گفت "انتخاب چهره‌های طرفدار جنگ برای عضویت در كابینه باراک اوباما شعارهای تبلیغاتی ضد جنگ وی را زیر سئوال برد. انتصابات اوباما نشان می‌دهد كه سیاستهای آمریكا در لابی‌های قدرتمند بیرون از دولت تعیین می‌شود و روسای جمهوری در واقع مجری این سیاستها هستند، حتی اگر شعارشان برای جلب آرا مردم، تغییر باشد. نگاهی به سوابق افراد در كابینه باراک اوباما نشان می‌ دهد كه این كابینه جنگی است، باراک اوباما عمدتا به علت صحبت های منتقدانه‌ از جنگ عراق نامزدی دموكراتها را كسب كرد اما اكنون وی كسانی را در دولت خود انتخاب كرده است كه دو نفر از آنها به جنگ عراق رای داده ‌اند، در حالیكه هیچ یک از افرادی كه در عمل با جنگ عراق مخالفت كردند در سمت های مهم دولت اوباما انتخاب نشدند. جمهوریخواهان آمریكا با انتخاب این افراد در كابینه باراک اوباما با توجه به سوابق آنها در حمایت از جنگ عراق نفس راحتی كشیدند."
روزنامه حكومتی جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله امروز خود با عنوان "اوباما و ساده اندیشان" نسبت به موضع گیری اخیر رئیس جمهور منتخب آمریكا ابراز نگرانی كرد و نوشت "اظهارات اوباما درباره ایران چه آنچه در روزهای اول بعد از پیروزی در انتخابات گفته بود و چه آنچه در روزهای اخیر به زبان آورده نیز نشان دهنده عزم او برای ادامه سیاست سلف خود در مواجهه با جمهوری اسلامی است. او نیز مانند بوش كوچک ایران را به رفتن به سوی سلاح اتمی متهم كرد، حكومت جمهوری اسلامی را غیردموكراتیک دانست و بر ادامه تحریمها و وارد آوردن فشارها بر ایران تاكید كرد. همانگونه كه از اظهارات اوباما كاملا پیداست و در انتخاب همكاران نیز نشان داده است سیاستی را كه او در برخورد با ایران دنبال خواهد كرد یک سیاست خشن خواهد بود. آیا همین واقعیت آشكار كافی نیست تا به ساده اندیشانی كه هنوز دل در گرو شعار تغییر اوباما دارند بفهماند كه اوباما نیز بخشی از ماهیت آمریكاست."

0 نظرات: