2008؛ دست کم 300 نفر تا کنون در ایران اعدام شدند


رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته 8 نفر را در شهرهای مختلف ایران بدار آویخت.
روز سه شنبه اعلام شد مردی در شهر مشهد اعدام شده است.
خبرگزاری فرانسه با مخابره این خبر نوشت با این اعدام تعداد اعدامها در سال جاری میلادی در ایران به 299 نفر رسیده است.
گفتنی است این اعدامها تنها مواردی را شامل می شود که اخبار آن در رسانه های حکومتی درج شده است. مسلما آمار واقعی اعدامها در ایران بیش از اینها است.
سردمداران تبهکار رژیم جمهوری اسلامی بی اعتنا به قطعنامه های غیرالزام آور با زور و قلدری بر 70 میلیون ایرانی حکومت میکنند، شمشیر را از رو بسته و دسته دسته جوانان زندانی را بجرمهای واهی، اعدام میکنند.
فعالان حقوق بشر می گویند زمان آن فرا رسیده است که پرونده سیاه جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر برای رسیدگی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود.

0 نظرات: