پیام بازدیدکننده

بنام حقخدمت شما وهمه زحمتكشان راه حق وآزادي هزاران هزار درود و سلام مي
فرستم، ننگ وشرم بر آزاديخواهان شعاري ودروغگوكه هرگز از ملتهياي مظلوم
همچون بلوچ....حرفي نميزنندوبيهوده دم ازحقوق ملت ايران ميزنند، بي بي سي
شما از صداي آمريكا هم بدتر شدي ظاهرا براي يك گروه خاصي فعاليت ميكنيد
انگار نميدانيد بلوچ وبلوچستاني درايران وجوددارد كه هرروز زيرباران ظلم
وآتش رژيم غرق ميشوند،روزي نيست بلوچي زيررگبارمرصاد(به جرم
امرارمعاش،عقيده..) جانش را ازدست ندهد ،بگذريم كه ازديگرامكانات محروميم
،مارانكشيد نكشيد نكشيد ،بي بي سي ها صذايشون هرگزدرنمياد.وازهمه آزادي
دوستان خواهشمندم كمرهمت راببنديدوارد ميدان عمل بشوييد كه ديگر داردديير
ميشود،پاينده وكامياب باشيد.
حق طلب آزاديخواه ازبلوچستان

1 نظرات:

ناشناس

سلام
چه فایده نظر بدهیم
وقتی شما نظرها رو سانسور میکنید
شما اگه اسم خودتون رو گذاشتین مبارز اجازه بدین همه نظرشون رو بدن نه اینکه نظرای موافق رو بذارین ولی اونائی که به نفعتون نیست سانسور کنید این نشانه ترسو بودن شماست فرستنده رسول